Michelob Ultra:变革契约

啤酒品牌 Michelob Ultra 通过承诺购买他们的产品来制造 Michelob ULTRA Pure Gold:美国第一个在全国分销的有机啤酒,从而鼓励更多美国农民转向有机啤酒。

战役详情

品牌: Michelob Ultra品牌方: Anheuser-Busch InBev参赛公司: FCB Chicago - 美国创意: FCB芝加哥市场:北美部门:酒精饮料媒介渠道:网站和微型网站、印刷品 - 一般、未指定、公共关系、广播和音频、社交媒体预算: 10-2000万

战役视频

创意资产

在此处阅读完整的案例研究...
Not a subscriber?

Schedule your live demo with our team today